Plánované prořezávky a asanace topolů na medláneckém hřišti

19.02.2011 18:43

Vzhledem k současné situaci při plánovaném budoucím odvodnění obce Medlánky po toku původního koryta říčky je nevyhnutelně nutná částečná rekonstrukce stromořadí v areálu medláneckého hřiště. Jedná se o plánovaný zásah do porostu - tzv. udržovací a regenerační řez  za účelem prodloužení životaschopnosti  stromů a zároveň uvolnění místa pro budoucí odvodňovací kanál a promyšlenou účelnou výsadbu v okolí hřiště a školy.

V zhledem k těmto podstatným okolnostem bylo poptáno několik firem, které by tento zásah provedly. Na Komisi životního prostředí po prozkoumání nabídek byla zastupitelstvu doporučena firma, která podala nejvýhodnější nabídku a v rámci této bylo doporučena sanace stromů v úseku mezi hřištěmi a ořez topolů na pomezí hřiště a školy.

U stromů, které mají být asanovány, je nebezpečí padajících větví  v důsledku špatného zdravotního stavu těchto stromů a dále byl v úvahu přijat podnět fotbalistů FC Medlánky, kteří o prořezání  či asanaci žádali již dříve. Jako další byl v úvahu brán zřetel na finanční otázku, kdy asanace stromů byla dražší o necelé 2 tis. korun na strom, a jestliže budou do budoucna probíhat stavební práce v této lokalitě, stejně by k asanaci došlo, jen bychom to zaplatili 2x  - nejdříve prořez, potom kácení.

 A ještě něco k tomu, co topol vlastně je:

Topoly jsou dvoudomé opadavé stromy a jsou rozšířeny po celém mírném a boreálním pásu. V České republice jsou domácí jen 3 druhy a jeden kříženec. Po celé České republice (kromě vyšších hor) je rozšířen topol osika (Populus tremula). Topol černý (Populus nigra) roste především v nivách nížinných řek.

V posledních desetiletích je však silně na ústupu. Byl vytlačen člověkem, a to hlavně vysazováním hybridních topolů, nejčastěji topolu kanadského (Populus x canadensis), které mají lepší vlastnosti co se týče dřeva. V úvalech Moravy je rozšířen topol bílý (Populus alba). Kříženec topolu bílého a topolu osiky se jmenuje topol šedý (Populus × canescens). Vznikl spontánně i vlivem člověka a můžeme ho vidět běžně i ve volné přírodě. 

Plodem je tobolka, která se otvírá chlopněmi.

Opylování se děje větrem, stejně jako šíření semen, která se tak šíří s pomocí bohatého chmýří. Díky tomuto je topol velmi význačný  alergen, který se již nevyužívá několik let k výsadbám v obydlených zónách. Především se vysazuje v okolí toků řek a jako větrolam mimo obce nebo na produkci biomasy.

Závěrem bych chtěl podotknout, že po provedeném repasu u hřiště bude do budoucna okolí jistě hezčí a účelnější a také doufám, že si oddechnou někteří naši občané trpící alergiemi, zvláště děti v místní škole .

Zároveň Vás chci ubezpečit, že Komise životního prostředí bude pečlivě posuzovat zásahy do zeleně v Medlánkách a přiklánět se k názorům místních občanů, aby vše probíhalo ke spokojenosti všech a nestal se nějaký nepředvídaný úraz či dokonce smrt v důsledku padajících větví.

Za hezčí Medlánky Marcel Kutálek – člen Komise životního prostředí

Zpět