Námitka zástupce veřejnosti

25.03.2011 09:42

Děkujeme tímto za podporu, kterou jste nám projevili svým podpisem pod zmocnění, na základě kterého jsme mohli jako OPM vstoupit do procesu projednávání nového územního plánu. Pod naše připomínky a zmocnění jsme nakonec získali celkem 716 Vašich podpisů, což nejen několikanásobně převyšuje množství vyžadované stavebním zákonem, ale i naše smělá očekávání. Zvláště chceme poděkovat i těm z Vás, kteří se do celé věci aktivně zapojili, a to jak osvětou ve svém okolí, tak aktivitou na různých besedách se zástupci magistrátu a pořizovatele. Díky společnému úsilí jsme dosáhli toho, že se o odporu obyvatel Medlánek proti chystaným změnám ví. Uvidíme, nakolik bude pro úředníky a zejména námi zvolené městské zastupitele názor občanů důležitý.

V současné době čekáme na to, jak se s naší námitkou vypořádají magistrátní úředníci, a současně jednáme s ostatními kolegy zastupiteli o stanovisku naší městské části.

Kompletní znění podané Námitky najdete v sekci Nový Územní plán/Informace.

Občané pro Medlánky

Zpět