Maminky, děkujem ... aneb dočkáme se další pamětní desky?

14.06.2010 21:15

Vyřešení situace kolem trestuhodně zanedbané výstavby nové mateřské školky je stále v nedohlednu, a přesto se už rozdávají ocenění za zásluhy při jejím řešení. A překvapivé je (nebo snad už ani není), že si je vzájemně udělují ti, kteří nesou na dnešní zoufalé situaci významný podíl. Na posledním jednání zastupitelstva jsme se dozvěděli, že je vše na neobyčejně dobré cestě a že na magistrátu už leží na stole dokument, podle kterého bychom neměli o peníze – vyčleněné na původně plánované budování nových oddělení mateřské školky V Újezdech – přijít, ale mělo by být odsouhlaseno jejich přesunutí do jiné rozpočtové kapitoly, ze které by mohly být čerpány na přístavbu mateřské školky při ulici Hudcova. Od roku 2006 leží na našem úřadu demografická studie předvídající akutní nedostatek míst pro medlánecké děti v mateřské školce. Dávno před tím byla výstavba nové mateřské školky také plánována. Letos zůstaly odmítnuty žádosti desítek tříletých dětí z Medlánek o umístění v mateřské školce a naše radnice nemá pro zvolené řešení v podobě přístavby stávající mateřské školky ještě přiklepnuty ani peníze a pro řešení jinou variantou nemá buď vykoupené pozemky (výstavba MŠ pod ulicí Nadační) nebo zajištěný souhlas vlastníků (rozšíření MŠ v Újezdech).

A za těchto okolností jsme si na posledním jednání zastupitelstva vyslechli příspěvek paní Barákové (kandidátky za ODS a dlouholeté předsedkyně komise školství, která má danou problematiku v kompetenci), ve kterém vyslovila veliké poděkování paní starostce a panu místostarostovi (shodou okolností oba také ODS) za nezměrné nasazení při řešení situace kolem mateřské školky. Hned jsem si vybavil onu slavnou pamětní desku, kterou vídám při vyzvedávání dcerky ve vestibulu místní základní školy. Za úsilí věnované přístavbě školy se na ni nechali zvěčnit předchozí starosta s místostarostou. Vždy si ji čtu se shovívavým úsměvem a napadá mě něco o ztrátě soudnosti a o tom, jestli bychom si všichni neměli někde umístit pamětní desku za plnění svých běžných pracovních povinností. Proto zrodila-li by se opět v některých hlavách myšlenka na další pamětní desku za úsilí vynaložené k naplnění oprávněného požadavku obyvatel Medlánek na umístění svých dětí do mateřské školky, přimlouval bych se za následující znění:

My, radní a úředníci, jejichž úkolem bylo vyřešit dlouho očekávaný nedostatek míst v naší mateřské školce, srdečně děkujeme občanům, kteří ve svém volném čase po návratu ze zaměstnání či při soustavné péči o dítě na mateřské dovolené, se bez našeho přispění sdružovali, hledali řešení, jednali místo nás s magistrátními úředníky, kontaktovali možné dodavatele stavby, pořádali za nás schůze občanů, na které nás zvali, abychom se mohli o tomto problému dozvědět a děkujeme jim za neskutečnou trpělivost, kterou s námi v tomto směru měli.

A za mě patří poděkování hlavně maminkám, bez jejichž pomoci a soustředěného tlaku na radnici by ta pomyslná pamětní deska nebyla kam umístit snad ani za dalších deset let. Takže „maminky, děkujem“.

PS: Tento článek je psán v bezprostřední reakci na popsanou událost z jednání zastupitelstva, kterou nešlo nechat bez povšimnutí. Vím, že paní starostka ve věci opravdu intenzivně jedná a zlepšilo se rovněž informování občanů. Přesto se nemohu zbavit přesvědčení, že po hodině dvanácte není místo na veřejná poděkování, ale jen na intenzivní pracovní nasazení.

PPS: Po napsání tohoto článku byl odsouhlasen přesun prostředků pro přístavbu do příslušné rozpočtové kapitoly, jako první a nezbytný krok k zahájení realizace přístavby mateřské školky.

JUDr. Michal Marek

Zpět