Historie Medlánek

20.05.2010 20:03

Po dvou úspěšných debatách s občany na aktuální témata budoucího rozvoje Medlánek a nové mateřské školky si Vám naše občanské sdružení dovoluje nabídnout další besedu na téma

HISTORIE MEDLÁNEK


která se uskuteční ve čtvrtek 27. května 2010 od 18:30 hod. ve velkém sále KC Sýpka na ulici Kytnerova v Medlánkách.

Jsme velmi rádi, že naše pozvání k vedení besedy přijal místní kronikář, pan 

PhDr. Miroslav Vespalec

Věděli jste, že první zmínka o Medlánkách je z roku 1237? Že se původně jednalo o zeměpanský majetek, který byl postupně v držení různých měšťanů a šlechty, až jej v roce 1654 získal darem brněnský ústav šlechtičen? Že Medlánky byly po roce 1848 samostanou obcí a připojeny k Brnu byly v roce 1919? Přijďte poznat historii naší městské části, zámku, zámeckého parku, bohaté spolkové činnosti a sportu v Medlánkách i jejich významné osobnosti. Můžete rovněž nahlédnout do kroniky či shlédnout dobové pohlednice a zeptat se na to, co Vás zajímá. Těšíme se na Vás.

JUDr. Michal Marek, místopředseda o.s. Občané pro Medlánky

Zpět