Duhová koalice na radnici

17.06.2011 18:57

 

Duhová koalice

Málokdo si mohl nevšimnout, že se o Medlánkách v poslední době hodně hovořilo a psalo, a to v souvislostech, které nikoho z nás netěší. Složení naší radnice, vzešlé z loňských komunálních voleb, se nedočkalo ani prvního jara. V důsledku toho zůstávala delší dobu neobsazena pozice místostarosty, nekompletní rada městské části pozbyla ze zákona své pravomoci, na radnici se dočasně zabydleli magistrátní kontroloři a zdravotní problémy nakonec odstavili na nějaký čas i paní starostku. Za této situace nezbylo všem, komu nebyl a není osud naší městské části lhostejný, zasednout k jednacímu stolu a pokusit se nalézt řešení, které by vyvedlo Medlánky z tohoto neutěšeného stavu. A protože všechno špatné je k něčemu dobré, vzešla z těchto jednání v poměrech brněnských městských částí ojedinělá koalice všech v zastupitelstvu městské části zastoupených subjektů, z nichž každý obsadil jedno místo v radě městské části a zástupci dvou nejsilnějších uskupení zasedli v uvolněných funkcích na radnici. Konkrétně starostkou zůstala Mgr. Alena Valentová (ODS), místostarostou byl nově zvolen JUDr. Michal Marek (OPM) a vedle nich zasedají v radě doc. Ing. Jiří Sedlák, Csc. (ČSSD), Augustin Dobeš (KDU-ČSL) a Bc. Martin Teplan (nezařazený). Jsme rádi, že Vám – z různých v úvahu přicházejících variant – nakonec představujeme tuto koalici, pro kterou se při jednáních vžil pracovní název „duhová“. Byli bychom rádi, kdyby i naší zásluhou byl život v Medlánkách stále pestřejší a „barevnější“.

Mgr. Alena Valentová, JUDr. Michal Marek

Zpět