Doprovodný program Medláneckých farmářských trhů 14. 5. 2011

03.05.2011 13:38

U příležitosti konání Medláneckých farmářských trhů 14. 5. 2011 bude ve vestibulu Sýpky probíhat dobročinný bazárek ekologického institutu Veronica. 

Výtěžek ze všeho, co se ten den na tomto místě prodá, půjde na náš projekt přírodní zahrady U medláneckého rybníka.

Takže utrácejte, ať můžeme sázet.

Následující týden ve dnech 16. a 17. 5. bude prodej nadačního obchůdku určen taktéž pro naši přírodní zahradu, a proto neváhejte tam zavítat a nakoupit si. Podpoříte tím dobrou věc pro Vaši čtvrť. Nadační obchůdek najdete na těchto stránkách.

Zpět