Díky ODS letos hlady neumřeme...

31.01.2010 20:19

Možná Vás hned nadpis tohoto článku zaskočí a řeknete si, jestli jsem se zbláznil já nebo ODS. Chystá se snad ODS zvýšit daně a zavést nové sociální dávky nebo otevřít pobočku armády spásy a začít vařit pro bezdomovce? Pokud byste tipovali cokoliv z výše uvedeného, pletli byste se. ODS totiž na pondělním zasedání zastupitelstva začala vařit pravý a nefalšovaný předvolební guláš.


Na zasedání zastupitelstva naší MČ chodím pravidelně přibližně rok a půl a většina zastupitelů má za toto období více "absencí" než já. Za tu dobu už jsem si tak nějak zvykl na vlažný přístup většiny zastupitelů a na jejich nepříliš aktivní přístup k řešení problémů (kdo někdy v noci sleduje záznamy jednání PSP ČR, tak asi tuší). O to více jsem byl zaskočen chováním některých zastupitelů ODS (především Ing. Bartla, Mgr. Barákové a p. Filípka) při diskuzi s občany Medlánek, kteří přišli požádat o intervenci zastupitelstva ve věci omezení jízdního řádu linky číslo 65. Výše jmenovaní zastupitelé se mohli před zraky veřejnosti ochotou téměř přetrhnout a vypadalo to, že se snad okamžitě zvednou a ještě hned ten den vyrazí na vedení DPMB, aby rychle vrátil linku číslo 65 do původního stavu. Zároveň se tito zastupitelé nechali absolutně unést situací a i přesto, že občané původně přišli s tím, že je potřeba vrátit především spoje mezi 9. a 14. hodinou, tak ve finále akceptovali řadu návrhů i přes to, že je třeba zastával pouze jeden z přítomných občanů. Vůbec je nenapadlo návrhy třeba pouze sepsat a následně se zamyslet nad tím, které mají hlavu a patu a které byly jen výstřely od boku. O co si zúčastnění občané požádali, to jim bylo přislíbeno a pokud by někdo požádal o zřízení rychlodráhy na letiště do Tuřan, pak by ho bývalý starosta Filípek začal po odboru dopravy a DPMB okamžitě a důrazně požadovat. Opravdu velmi výrazný kontrast oproti dřívějším stavům, kdy stejně početné "delegace" občanů byly zcela opomíjeny a to i přesto, že jejich žádosti byly podloženy několika stovkami podpisů. Sám se za fanouška autobusu nepovažuji, ale chápu kompromisy a zcela podporuji návrat autobusové linky v rozumném intervalu do denních hodin. V těchto časech linka asi téměř nikomu nevadí a přitom slouží. Mám naopak problém s návrhem na zavedení nočních linek (stále autobus jezdí po "dočasné" trase a noční autobusy většinou slouží především k rozvozu osob z restauračních zařízení, které jistě zvládnou dojít samy, případně mohou začít navštěvovat řadu velmi kvalitních restaurací zde v Medlánkách), případně na kompletní průtah linek 41 a 71 sídlištěm (na těchto linkách zdaleka neplatí celkové obsazení nízkopodlažními autobusy s nižší hladinou emisí a hluku). Nechápu tedy, proč byl názor jednoho příznivce autobusu přijat s vyšší vahou, než třeba názor můj.

Proto bych chtěl těm zastupitelům, kteří se chtěli nejvíce svézt na vlně podpory linky číslo 65, veřejně* položit několik otázek:
 

  1. Vážená Rado ÚMČ Brno Medlánky. Když vám tolik záleží na osudu autobusové linky č. 65, jak je možné, že jste se o provedených omezeních dozvěděli až z novin (dle tvrzení starostky Mgr. Valentové)? Medlánky jsou obsluhovány pouhými 3 linkami MHD. Bylo opravdu tak složité si je pohlídat, když bylo zřejmé, že rozpočet DPMB bude z důvodu krize omezen a následně budou muset být logicky redukovány také spoje?
  2. Vážená Mgr. Baráková, protože jste jste dle vlastních slov vždy tak výrazně podporovala linku č. 65, jaké jste mezi 11. prosincem (kdy již byly zcela veřejně známé úpravy jízdního řádu) a 25. lednem, kdy proběhlo jednání zastupitelstva, podnikla kroky k tomu, aby se autobus vrátil do původní podoby? Podnikla jste alespoň něco nebo jste v sobě tuto míru entuziazmu nalezla až poté, když jste na zasedání uviděla řadu potenciálních voličů?
  3. Vážený Ing. Bartle, proč jste na jednání zastupitelstva dne 14. prosince (kdy již bylo známé omezení provozu) nenavrhl vytvoření dopisu zastupitelstva pro DPMB, kde by bylo požadováno vrácení linky do původního stavu a místo toho jste pouze usilovně loboval za proplacení víceprací i vámi vybrané firmě, která provedla rekonstrukci podlahy Sýpky, ve výši více než 10%


Důvod, proč jsem uvedl právě výše uvedené zastupitele je takový, že jejich chování na posledním jednání zastupitelstva bylo diametrálně odlišné, než jak jsem je poznal během předchozího roku a půl, kdy vystupovali takto:
 

  • Mgr. Baráková - Nepříliš aktivní osoba, která spíše poslouchá, než diskutuje. Zatímco autobusu během posledního půl roku pravděpodobně nevěnovala ani minutu svého času (a nevzpomínám si, že by cokoliv k této problematice navrhla), tak na říjnovém zasedání neváhala strávit cca. hodinu řešením svých problémů s parkováním aut před jejím domem a stavebním úpravám restaurace U Kapličky, protože ruch z tohoto zařízení by ji mohl rušit při relaxaci. Dle mého názoru je jí tedy její vlastní klid a parkování podstatně bližší než celá linka 65 (pro voliče, kteří se zasedání běžně neúčastní, však musí tvrdit něco jiného).
  • Ing. Bartl - Šéf místní organizace ODS je vlastníkem stavební firmy a pokud bych potřeboval fundovaně vysvětlit pojem "tlak developerů" nebo "stavební lobby", s plnou důvěrou bych se na něj obrátil. Z mě neznámých důvodů často chodí pouze na části zasedání a to právě na ty, při kterých se řeší stavební zakázky, případně různé směny pozemků. S městem má (prostřednictvím své firmy) sjednánu mimo jiné velmi "výhodnou" nájemní smlouvu na nebytové prostory v Medlánkách s dobou platnosti 50 let. Když jsme se na zastupitelstvu otázali, proč nebylo dohlédnuto, aby se při stavbě Nových Medlánek plnily stavební normy (třeba počty parkovacích míst) a zařídila občanská vybavenost arogantně nám sdělil, že to není jejich starost, že toto si měl každý domluvit s developerem (zcela jiný přístup než na nynějším jednání zastupitelstva).
  • Rada ÚMĆ Medlánky - Již téměř 20 let jsou Medlánky ovládány koalicí ODS + KDU-ČSL (zastupitelstvo i rada). Stále slyšíme, že na něco nejsou peníze, ale přesto tu máme nevypověditelné smlouvy a schvalují se nákupy traktůrků za milion korun, u kterých pak zastupitelé z radniční koalice po 2 měsících řeší, že není příliš využíván a jestli by se nedal někde pronajmout (viz zasedání z 19.10.2009).

Martin Teplan


* Veškeré dotazy byly dotčeným zaslány k zodpovězení a pokud se mi dostane odpovědi, rád ji zveřejním

Zpět