Brání rychlé přístavbě školky hygiena nebo radnice?

27.09.2010 12:23

Nemohu nereagovat na článek dlouholeté zastupitelky za ODS a předsedkyně Školské komise RMČ zveřejněný v medláneckém zpravodaji č. 4/2010. Je úsměvné, s jakou urputností se někteří z dotčených letitých členů rady naší městské části neustále dokola obhajují v problematice zoufale zanedbané otázky kapacit mateřské školy. A hraničící s trapností jsou výmluvy, že radnice nemohla vlastně nic ovlivnit a obviňování kritiků z neznalosti úředních postupů a svalovaní viny pouze na magistrátní úředníky. Kdo jiný, než právě předsedkyně školské komise, by měl soustavně na řešení tohoto problému apelovat? Zajímalo by mě, kolik mailů a dopisů z pera paní předsedkyně žádajících urychlené řešení této otázky, bychom na magistrátu za uplynulé čtyři roky našli. Nehledě na to, že nezvládnutý výkup pozemků V Újezdech nebránil tomu, aby se již dříve realizovala přístavba MŠ Hudcova, k čemuž nakonec se zpožděním dochází. Aktivní ale začala radnice být, až když jsme na ni začali s podporou desítek mladých medláneckých rodin k dořešení této otázky tlačit. A skutečně trapné je, že když jsme za masové účasti občanů na veřejné besedě představili alternativní řešení v podobě rychlé modulární výstavby čí přístavby školky, nikdo z dnešních hlasitých odpůrců tohoto řešení tenkrát nezvedl ruku a do očí odborníkům na tyto stavby neřekl své výhrady.

Po věcné stránce se rozběhlo tradiční hledání různých důvodů, proč to nejde. Nakonec zvítězil jeden: přístavbu modulární cestou nepovolí krajská hygienická stanice. Písemné stanovisko chybí, ale bylo mi paní starostkou přislíbeno. Po opakovaných urgencích o jeho zaslání jsem se k němu nakonec dostal až po osobní návštěvě radnice. K mému (ne)překvapení jsem ale získal jen stanovisko hygieny, že souhlasí s předloženou dokumentací; o výhradách proti modulárnímu systému nikde ani zmínka. Jen na okraj dodávám, že zakázku na zpracování této dokumentace získal bez výběrového řízení Ing. arch. Milan Huml, jen shodou okolností kandidující v letošních komunálních volbách v Medlánkách za ODS. Že Mgr. Baráková ve svém článku nepíše pravdu, dokládá i vyjádření zástupce společnosti Modular Construction s.r.o., kterého jsem požádal o vyjádření k uvedenému článku. Pro argumenty není třeba chodit daleko. Stačí se zajet podívat do Blanska, do Modřic nebo do Pozořic, kde modulární školky stojí, a přitom tyto lokality spadají do působnosti téže krajské hygienické stanice. Podle informací, které se k nám dostaly, byla zakázka v Modřicích dojednána začátkem června a prvního září bylo zkolaudováno a děti nastupovaly do školky. A není to poprvé, kdy Mgr. Baráková do procesu urychlení přístavby MŠ v Medlánkách zasáhla. Ze záznamu z mimořádného zasedání Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 30.8.2010 se podává, že radnice dostala nabídku dalších firem zabývajících se modulární výstavbou MŠ. Dále cituji zápis: „V rozpravě vystoupili: starostka (informovala o podrobnostech nabídky obou společností vč. energetické třídy budoucího řešení a navrhované ceny), Mgr. Baráková (výhrady KHS Brno k navrhovanému řešení). RMČ Brno-Medlánky vzala nabídku společnosti TOUAX a WAREX spol. s r. o. na vědomí. RMČ Brno-Medlánky doporučuje Investičnímu odboru Magistrátu města Brna i nadále prosazovat řešení přístavby MŠ Brno, Hudcova 47 formou klasického způsobu výstavby. Hlasování: 5 přít. pro; 0 přít. proti; 0 přít. se zdrželo hlasování.“ Čili ani v tomto případě se radnice nabídkou tolik potřebné rychlejší varianty řešení nedostatku míst v MŠ seriozně nezabývala. A rovněž i zde vznášela Mgr. Baráková své ničím nepodložené soudy.

Zda besedu s občany nad problematikou nedostatku míst v mateřské školce organizátoři nezvládli, jak uvádí paní Baráková, jistě posoudíte nejlépe vy, kteří jste se jí z řad veřejnosti osobně zúčastnili. Pozoruhodné je, že tato výtka vůči zmíněné akci je první, kterou jsme zaznamenali, a že zaznívá po téměř půl roce od jejího konání bez bližšího odůvodnění právě před komunálními volbami. Možná by ji paní Baráková uspořádala lépe. Tak třeba se od ní někdy taky nějaké iniciativy dočkáme a nebudou muset roli radnice suplovat sami obyvatelé Medlánek ve svém volném čase.

Co říci závěrem? Mgr. Baráková nám ve svém článku sdělila, že celý proces přístavby je opět ve skluzu a se stavbou by se mohlo začít na jaře 2011. Radnicí slíbený termín otevření nových tříd MŠ k 1.9.2011 tak není reálný. Za OPM můžeme slíbit, že dáte-li nám šanci o tom rozhodovat, okamžitě tuto otázku po volbách otevřeme a pokusíme se přesvědčit magistrát o nezbytnosti co nejrychlejšího řešení, díky němuž by bylo možné zpřístupnit dětem školku už na jaře příštího roku. Přes urputné snahy dosud zainteresovaných to ještě není zcela ztraceno, neboť povolením následné změny způsobu provedení stavby lze školku postavit modulárním systémem i v případě, že stavební povolení bylo původně vydáno na zděnou stavbu, což je údajně právě u mateřských školek běžná praxe.

JUDr. Michal Marek

Zpět