20. Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti 23. - 25. září 2011

08.09.2011 21:24

Prázdniny skončily, hodový výbor zajišťuje všechny přípravy na hodové slavnosti. Medlánecká chasa nacvičuje Moravskou a Československou besedu. Nejmenší děti nám předvedou v tanečcích tradiční řemesla, starší děti nás překvapí Hanáckou besedou a nejstarší děti nám zatančí Českou besedu. Nácvik dětí probíhá v úterý a ve čtvrtek od 17.00 do 20.00 na Sýpce.

V pátek 23. září v 17.00 se bude stavět mája. Zveme všechny ochotné chlapy, aby při stavění máje přišli přiložit ruku k dílu, aby se předešlo možným problémům.

V sobotu 24. září dopoledne budou zvát krojované páry na hody. Najděte si chvilku času a přijďte ochutnat hodové víno, podívat se na krásnou krojovanou omladinu, pobavit se a případně si i zatancovat. Odpoledne bude probíhat program pro děti a přibližne v 16.15 bude uděleno v zámeckém parku hodové právo. Po vystoupení dětí a chasy pokračujeme hodovou zábavou.

V neděli 25. září v  10:00 se na Sýpce uskuteční hodová mše. Ve 13.00 vyrazí hodový průvod Medlánkami, který každoročně čítá 120 - 150 krojovaných - od nejmenších dětí až po chasu a dále po Medlánecké panímámy.

Všichni si hlavně přejeme, aby nám počasí přálo, protože déšť by tuto krásu zničil. Po příchodu průvodu do parku bude opět vystoupení našich dětí a chasy a dále hodová zábava, která bude probíhat asi do 22 hodin.

Kdyby počasí nepřálo, v záloze je mokrá varianta v sále a na nádvoří Sýpky.

 

Věříme, že se nám hody vydaří a zveme Vás všechny k účasti na 20. Medláneckých svatováclavských hodových slavnostech 2011.

Mgr. Vladimíra Vespalcová

Zpět