Představení kandidátů

 

 

JUDr. Michal Marek

Právník, 36 let

V Újezdech

Pro mnoho z nás jsou Medlánky srdeční záležitost. I já jsem po dětství stráveném v ovocném sídlišti využil nové výstavby nad rybníkem a zůstal doma. A když potkávám v novém sídlišti tolik známých tváří, je mi jasné, že i pro ně jsou Medlánky něčím víc než jen místem pobytu. Tím více mě potěšil zájem, se kterým se začali o své nejbližší okolí zajímat i noví obyvatelé, kteří se nechtěli smířit s tím, že „kouzelné“ by pro ně měly Medlánky zůstat jen v barevných prospektech developerů. Zanedbané problémy ovocného sídliště i starých Medlánek, umocněné nepromyšlenou masivní výstavbou bytů pro tisíce nových obyvatel, jsou vizitkou téměř dvaceti let vlády stále stejné radniční koalice. Medlánky nutně potřebují změnu, novou energii, nápady a zapojení mnohem větší části obyvatel do rozhodování o jejich okolí. Věřím, že jsme Vás svou dosavadní činností a aktivitami přesvědčili, že jsme připraveni tuto změnu přinést a převzít odpovědnost za další rozvoj celých Medlánek.

 

Mgr. Vladimíra Vespalcová

Učitelka v důchodu, 66 let

Turistická

 

I nadále se hodlám věnovat medláneckým seniorům, klubu důchodců, sboru pro občanské záležitosti, spolupodílet se na udržování našich hodových tradic a pokračovat v práci s dětmi, zejména při nácviku hodových a plesových vystoupení naší omladiny.

 

PhDr. Ladislav Žuja

Tlumočník a překladatel, 67 let

Rysova

 

Po nastartování konečně reálně probíhajícího procesu majetkoprávního uspořádání mezi Magistrátem města Brna, FC a Sokolem Medlánky je mým cílem zajistit podmínky a finance pro zahájení výstavby nového sportovního areálu… Mou srdeční záležitostí zůstává ochrana a kultivovaný rozvoj jedinečného krajinného rámce Medlánek.

 

Ing. Libor Fuka

Programátor, 34 let

V Újezdech

 

Mám za sebou dva roky úspěšné práce v komisi dopravy, pořádku a bezpečnosti Rady MČ Medlánky. I nadále se chci zasazovat o zachování jedinečného přírodního okolí, snižování negativních dopadů dopravy jejím zklidněním a výsadbou zeleně podél komunikací, vyznačení cyklopruhů a jejich napojení na okolní městské části, větší podporu nízkopodlažních spojů, rozšíření nevyhovujících chodníků a vybudování nových.

 

Kateřina Žůrková

Manažerka jakosti, 33 let

K Rybníku

Přestěhovala jsem se do Kouzelných Medlánek v roce 2008 a to z velmi rušné části Králova Pole. Na Medlánkách mě fascinuje blízkost přírody a klid, který z Králova Pole neznám. Zároveň jsem ale byla zvyklá na velmi dobrou dostupnost služeb a pestrý kulturní život, což v Medlánkách postrádám. Vzhledem k tomu, že mám 2 malé děti a budujeme zde svůj nový domov, hledala jsem, jak mohu já, jako pouhý občan, zasáhnout do dění v mém novém bydlišti a třeba pomoci něco změnit k lepšímu. Moji profesi manažera jakosti jsem dočasně vyměnila za profesi matky na plný úvazek a tak jsem první Medlaňáky potkala v klubu maminek s dětmi Medlánci, který se věnuje setkání těch nejmenších občánků a jejich matek. Od maminek už byl jen krůček k tomu potkat své nové aktivní sousedy z Občanů pro Medlánky. Ti se nebojí vyjádřit svůj názor a jít za dobrou věcí ve svém volném čase a udělat něco i pro druhé, to mě oslovilo. Jejich vize budoucnosti Medlánek a možnosti, jak se na ní podílet, jsou mi blízké, a proto jsem se rozhodla infiltrovat toto sdružení a pokusit se pro sebe, své blízké a snad i Vás, mé sousedy, něco změnit k lepšímu. Problémů, které kolem sebe v Medlánkách vidím, je dost a každý může nějak pomoci. A co Vy, nepřidáte se?

 

Ing. Martin Mohapl Ph.D.

Vysokoškolský učitel, 32 let

Hujíčkova

 

Jako stavební inženýr budu prosazovat cíle našeho sdružení týkající se budování tolik potřebné občanské vybavenosti jakou je školka, cyklostezky a rekultivace veřejných ploch. Budu se snažit o minimalizaci další masové výstavby v Medlánkách a plně se ztotožňuji s názorem, že míra únosnosti bytové výstavby již byla naplněna. Výstavbu průjezdní dopravní spojnice mezi Ivanovicemi a Medlánkami považuji za nepřípustnou.

 

Mgr. Lucie Slavíková

Středoškolská učitelka, 37 let

Meruňková

 

V Medlánkách jsem se nenarodila, ale už dávno jsem tady doma. Chtěla bych, abychom se tak cítili ve všech částech obce, starých, nových i těch nejnovějších a společně hledali cestu ke klidnému a spokojenému životu. Po volbách se chci věnovat řešení problémů malých i velkých dětí, obnově a úpravě dětských hřišť a veřejných prostranství, která mají sloužit všem generacím.

 

Marcel Kutálek

Zahradník - technik DPS, 39 let

Ovocná

 

Mohu poskytnout odborné znalosti a dlouholetou praxi v oblasti údržby zeleně, obnovy a údržby dětských hřišť a údržby komunikací. Všechny tyto vyjmenované body považuji za důležité a měla by se jim v Medlánkách věnovat zvláštní pozornost.

 

Ing. Josef Ptáček

Podnikatel, 66 let

Meruňková

 

Vlastimil Peška

Ředitel divadla Radost, 56 let

Palírenská

 

Pharm.Dr. Magda Chmelařová

Lékárnice, 32 let

V Újezdech

 

Ing. Otto Růžička

Osoba samostatně výdělečně činná, 39 let

K Babě

 

Hana Pumprlová

Ekonomka, 34 let

Žebětínek

Deset let účetní a ekonomické praxe v soukromém sektoru mě ujistilo v tvrzení, že když se chce, tak to jde. A že to může jít lépe i v medlánecké komunální politice není bezesporu pochyb. Prosadit efektivní, moderní a  pro obyvatele Medlánek přínosný způsob myšlení v komunikaci mezi občany a politiky na místo laxnosti, antipatie a zajetého systému řízení naší obce "postaru". Jako matka dvou dětí vnímám a dotýkají se mě problémy související s enormním nedostatkem míst pro předškolní vzdělávání, rovněž cítím potřebu vytvořit dosud chybějící pevné zázemí pro mimoškolní akvivity našich nejmenších.
Praxe fotoreportéra a organizátora pestrých aktivit v oblasti vzdělávání a zájmové činnosti v Přírodní zahradě u Smrku v Králově Poli mi otevřelo mysl, že i Medlánky mohou mít ekogickou přírodní zahradu se zajímavým vzdělávacím programem pro širokou veřejnost, klubovou činnost i přínos pro školství v naší obci. Naše pevná vůle a odhodlání věci změnit + Vaše pomoc = dokážeme to!

 

Ing. Pavel Musil

Programátor, 35 let

K Babě

Budu se snažit, aby všichni v Medlánkách měli více příležitostí k bezpečnému a finančně nenáročnému sportovnímu vyžití a zdravému a prospěšnému tělesnému pohybu obecně. Půjde to navzdory nebezpečí a nezdravému vzduchu z husté dopravy, nebude to zbytečně finančně náročné pro jednotlivce ani pro město a pomůže to odvést zejména děti od vysedávání u počítačů a poflakování se na lavičkách v parku.

 

Vendula Veselá

Zdravotní sestra, 32 let

Podpěrova