Poděkování dárcům

 

V těchto místech chceme poděkovat všem mecenášům, kteří se rozhodli naši činnost podpořit i finančně.

Naše díky patří těmto dárcům:

 

pan Libor Trpělka (Reda a.s.)

pan Lubomír Čermák

Judr.Radek Mylbachr

paní Němečková, která přispěla konkrétně na tisk našeho Medlaňáka