Přehled jednání zastupitelstva MČ Brno Medlánky pro rok 2009

Datum Program Informace z jednání
02. února Program Zápis
09. března Program Zápis
20. dubna Program Zápis
01. června Nezveřejněn Zápis
22. června Program Zápis
07. září Program Zápis
19. října Program Zápis
23. listopadu Program Zápis
14. prosince Program Zápis